Wstępne szkolenie beneficjentów końcowych

“Innovative ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market”

2016-1-LT01-KA204-023242

Wstęp do szkolenia ostatecznych beneficjentów

Zadanie Materiały
Etap 1- Wprowadzenie

·Przedstawienie projektu; celów, działań oraz rezultatów

·Wstępna ocena umiejętności w celu zidentyfikowania braków

·Przedstawienie zaangażowanych osób

·Spotkanie z uczestnikami szkolenia

Naciśnij aby zobaczyć materiały 1

Naciśnij aby zobaczyć materiały 2

Etap 2- Rozwój umiejętności niezbędnych w codziennym życiu

·Zdefiniowanie podstawowych umiejętności w codziennym życiu (zarządzanie finansami, banki)

·Zbudowanie poczucia własnej wartości i budowanie zaufania

·Kultura pracy i skuteczna komunikacja

Naciśnij aby zobaczyć materiały
Etap 3- Rozwój umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej

·Prezencja

·Praca w zespole

·Zarządzanie obowiązkami

·Pierwszy dzień w pracy

·Wprowadzenie w dokumentacje projektową

Naciśnij aby zobaczyć materiały
Etap 4- Faza pilotażowa (320h)

·Spotkanie informacyjne (pracodawca, były skazany, instytucja partnerska) prowadzone przez pracodawcę, opiekuna z organizacji partnerskiej i praktykanta

·Powołanie osoby nadzorującej współpracę

·Rozpoczęcie pracy w oparciu o uzgodniony opis stanowiska

·Tygodniowe i miesięczne spotkania dotyczące postępów

·Uzupełnienie skoroszytu i oceny pracownika

·Ostateczna ocena i certyfikacja umiejętności

Naciśnij aby zobaczyć materiały