Szkolenie dla trenerów

Program szkolenia dla trenerów

Dzień Poruszane zagadnienia
Dzień 1

·         Prezentacja projektu INforEX – (2h)

·         Prezentacja celów szkolenia  oraz feedback oczekiwań uczestników szkolenia – (2h)

·         Omówienie sytuacji psychospołecznej i prawnej beneficjentów końcowych – (2h)

·         Omówienie specyfiki pracy z beneficjentami końcowymi – (2h)

Dzień 2

·         Skuteczne i efektywne organizowanie i zarządzanie pracą  z osobami z grupy beneficjentów końcowych – (2h)

·         Umiejętności komunikacyjne przydatne do zarządzania i pracy z osobami z grupy beneficjentów końcowych – (2h)

·         Istota czynników psychologicznych i społecznych determinujących pracę z osobami z grupy beneficjentów końcowych – (2h)

·         Wyzwania i korzyści zatrudniania i pracy z osobami z grupy beneficjentów końcowych – perspektywa pracodawców – (2h)

Dzień 3

·         Zalecenia dotyczące pracy z osobami o niskich kwalifikacjach i umiejętnościach – (1h)

·         Rodzaje i ocena  kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) – (2h)

·         Sposoby podnoszenia kompetencji psycho-społecznych i zawodowych – (2h)

·         Kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane przy  zatrudnieniu osób z grupy beneficjentów końcowych – (2h)

Dzień 4

·          Metodologia certyfikacji w programie INforEX – (2h)

·         Tworzenie opisu stanowisk pracy przeznaczonych dla beneficjentów końcowych – (6h)

Dzień 5

·         Opracowanie i ewaluacja list kontrolnych dotyczącą kompetencji zawodowych dla poszczególnych stanowisk pracy – (2h)

·         Listy kontrolna dla pracodawców w celu właściwej oceny uzyskiwanych efektów szkoleń beneficjentów końcowych – (2h)

·         Wyzwania i sposoby radzenia sobie z potencjalnymi sytuacjami z jakimi mogą spotkać się tutorzy w szkoleniu beneficjentów końcowych – (2h)

·         Podsumowanie szkolenia: przegląd, informacje zwrotne – (2h)