Lazzarelle (Włochy)

Lazzarele (Włochy)- Włoskie przedsiębiorstwo socjalne, które zatrudnia do produkcji kawy pensjonariuszki więzienia w Pozzuoli. Idea założenia organizacji narodziła się w 2010 roku z przekonania, że więźniowie nie powinni pozostawać w ciemnych i zapomnianych miejscach, a najaktywniejszą formą resocjalizacji jest praca społeczna za drobną gratyfikację pieniężną. Cooperative Lazzarelle promuje nowy typ przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia wśród skazanych kobiet przeciwdziałając tym samym bezrobociu wśród tej grupy oraz zachęca do tworzenia przedsiębiorstw socjalnych, które świadczą usługi i wspierają innowacyjność, w różnych częściach kraju.
Idea spółdzielczości promowana przez organizację ma na celu zwrócenie uwagi na sytuację więźniów w kierunku społecznych zmian. Angażowanie więźniów w pracę jest dobrym wstępem do ich reintegracji. Promowanie nowych form takich jak tworzenie własnych przedsiębiorstw oraz samozatrudnienie zapobiega procesom, które prowadzą do zwiększania się bezrobocia.
Więcej na stronie: https://caffelazzarelle.jimdo.com lub po adresem mailowym: caffelazzarelle@gmail.com