GINSO (Hiszpania)

GINSO (Hiszpania)- organizacja pozarządowa z Hiszpanii, założona w 2001 roku, której główną misją jest integracja ze społeczeństwem nieletnich przestępców. GINSO podejmuje działania, których celem jest zapobieganie wykluczeniu tej grupy społecznej. GINSO prowadzi ośrodek wychowawczy dla młodocianych przestępców, w którym stosuje nowoczesne metody resocjalizacji i reintegracji społecznej. GINSO realizuje liczne programy edukacyjne dedykowane osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, których celem jest włączenie wymienionej grupy docelowej we wspólny rynek pracy. W ramach tego przedsięwzięcia GINSO współpracuje z firmą INSERTA. Realizując projekt RECURRA-GISNO organizacja stara się mediować w konfliktach pomiędzy zbuntowaną, dorastającą młodzieżą, a ich rodzinami.
Organizację tworzy wyspecjalizowana w pracy z trudną młodzieżą grupa specjalistów. Sieć współpracy organizacji rozciąga się na blisko 700 pracowników, wolontariuszy, prawników, psychologów, pracowników socjalnych, członków zespołów medycznych, koordynujących i związanych z bezpieczeństwem państwa oraz osób.
Zasady przewodnie organizacji to: implikacja, kompromis, wydajność, przejrzystość, jakość, innowacyjność i solidarność. To ostatni GINSO realizuje w ramach odpowiedzialności wspólnej udzielając się jako rzetelny i aktywny partner na krajowych i międzynarodowych forach tj. Floretica i Global Compact.
Mottem przewodnim organizacji jest: Wierzymy, ufamy i dajemy ludziom druga szansę.