EUROSUCCESS (Cypr)

EUROSUCCESS (Cypr)- Eurosucces Contulting tworzy dynamiczny zespół młodych naukowców, którzy swoje działania kierują na unowocześnienie i zdynamizowanie przedsiębiorczości na Cyprze. Działania organizacji skupiają się  na tworzeniu sieci współpracy pomiędzy cypryjską gospodarką a europejskim rynkiem tak aby najlepiej wykorzystać potencjał płynący ze wzajemnej współpracy.

Obecnie EUROSUCCES oferuje swoje usługi zarówno instytucjom publicznym jak i prywatnym. Organizacja aktywnie uczestniczy na szczeblu międzynarodowym tworząc szeroką sieć współpracy z zagranicznymi podmiotami, dzieląc się w każdym partnerstwie swoim doświadczeniem i wiedzą szczególnie w dziedzinie upowszechniania rezultatów projektów.

EUROSUCCES stale poszerza ofertę swoich usług oraz dba o rozwój zespołu. Ponadto firma posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektami unijnymi. EUROSUCCES jest członkiem licznych, międzynarodowych konsorcjów wiedzy i wymiany dobrych, edukacyjnych praktyk. Dodatkowo organizacja współpracuje z wieloma międzynarodowymi partnerami (organizacjami pozarządowymi, uniwersytetami, instytutami badawczymi, itp.)  z różnych europejskich krajów.

Strona internetowa: www.eurosc.eu