Collegium Balticum (Polska)

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM- Uczelnia została założona w 2000 roku i obecnie uznawana jest za jedną z najlepszych prywatnych uczelni wyższych na północy kraju. Najlepszą wizytówką instytucji jest kapitał intelektualny oraz ogromny potencjał rozwojowy. Kadra dydaktyczna i zarządzająca uczelnią umożliwia studentom zdobycie cennej, praktycznej wiedzy, która jest fundamentem kariery zawodowej. Instytucja modyfikuje i dostosowuje swój program kształcenia do stale zmieniającego się, konkurencyjnego krajowego i międzynarodowego rynku pracy. W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się zagadnienia związane z  pedagogiką, nauką języków obcych i bezpieczeństwem wewnętrznym realizowane na poziomie studiów licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia) oraz szerokie spektrum studiów podyplomowych. Praca naukowa studentów i dydaktyków upowszechniana jest podczas organizowanych przez uczelnię konferencji, seminariów i szkoleń.

Misją instytucji jest doskonalenie systemu edukacji oraz zwiększanie atrakcyjności oferowanych programów edukacyjnych. Oferta organizacji jest stale dostosowywana do zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia zapewnia rozwój potencjału intelektualnego swoich Słuchaczy oraz rozwija ich umiejętności interpersonalne, przywódcze, pracy w zespole oraz uczy jak odpowiednio rozwiązywać problemy. Kluczowe w tym procesie jest wspieranie kreatywnego myślenia, elastyczności, skuteczności i przedsiębiorczości.

Collegium Balticum odgrywa kluczową rolę na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację tematycznych kursów i szkoleń kierowanych do lokalnej społeczności. Edukacja międzykulturowa zajmuje  ważne miejsce w programie uczelni. Instytucja realizuje wiele projektów z komponentem międzynarodowym oraz jest sprawdzonym i zaufanym partnerem w wielu międzynarodowych przedsięwzięciach.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.cb.szczecin.pl/