PROJEKTAS

„Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įtraukimo į darbo rinką metodai“ (INforEX)

Erasmus+ programos projektas Nr. 2016-1-LT01-KA204-023242

Pažeidžiamų visuomenės grupių, pavyzdžiui, žemos kvalifikacijos bausmę atlikusių suaugusiųjų, kurių kompetencijos nebuvo sertifikuotos, nes jie nebaigė mokymų, mokymas tampa vis svarbesnis. Šiai grupei (ar iš prigimties, ar dėl gyvenime padarytų sprendimų) sunku lankyti įprastus mokymus, tad jiems trūksta profesinių ir socialinių įgūdžių. Tai tik didina jų socialinę atskirtį ir ilgalaikį nedarbą. Projektas InforEX prisidės prie šios problemos sprendimo – taikys metodologiją, kuri jungia teorinę analizę, kokybinį tyrimą ir praktinę veiklą. Į visus projekto etapus įtrauksime svarbiausias šalis – tiek projekto partnerius, tiek išorinius veikėjus.
InforEX kurs mokymų modelį, kuris bus taikomas ne klasėje, o darbo vietoje. Šiame procese aktyviai dalyvaus mažų individualių įmonių savininkai, kurie taps suaugusiųjų mokymų vadovais. Įmonių vadovams padės patyrę tutoriai. Projekte taip pat bus sukurtas naujas įgūdžių vertinimo modelis, atitinkantis ECVET sistemos reikalavimus. Tam, kad būtų pasiekti projekte užsibrėžti tikslai, partneriai atliks situacijos analizę, mokymų poreikio vertinimą 6 ES šalyse.
Sukūrę pirminį mokymų modelio variantą ir sertifikavimo sistemą, surengsime mokymus 90 -iai suaugusiųjų mokymų vadovų, kurie išbandys produktus su projekto tiksline grupe. Mokymų vadovų surinkti atsiliepimai, pastebėjimai ir rekomendacijos padės patobulinti projekto produktus.
Projekte numatytos viešinimo veiklos padės pasiekti suinteresuotas šalis: bus surengti net 6 sklaidos renginiai suaugusiųjų švietimo organizacijoms; pasirašyta 12 sutarčių su organizacijomis, kurios norės integruoti InforEX mokymų modelį į savo veiklą.

Projekto partneriai:
1. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva) – projekto koordinatoriai;
2. G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (Kipras);
3. CASCAiDLimited (JK);
4. LazzarelleCooperativaSociale a r.l. (Italija);
5. SzczecinskaSzkolaWyzszaCollegiumBalticum (Lenkija);
6. Gestión para laIntegraciónSocial. GINSO (Ispanija).