Mokymų vadovų mokymai

„MOKYMŲ VADOVŲ MOKYMAI“ MEDŽIAGA

Papildoma mokymų medžiaga darbdaviams ir tutoriams

 

 
DIENA TEMA VEIKLA
1-a diena

 

 • Dalyvių priėmimas ir registracija
 • Projekto ir tikslų pristatymas
 • Mokymų tikslų pristatymas
 • Mokymų darbotvarkės pristatymas
 
2-a diena

 

 • “Kaip tapti efektyviu mokymų vadovu”
 • Pedagoginės technikos dirbant su suaugusiaisiais
 • Bendravimo įgūdžiai: kaip bendrauti su buvusiais įstatymų pažeidėjais
 • Psichologiniai ir socialiniai aspektai darbe su buvusiais įstatymų pažeidėjais
 • Kaip išsiaiškinti dalyvių mokymų poreikius?
 • Rekomendacijos dirbant su žemos kvalifikacijos suaugusiaisiais
  Mokymų vertinimas
Užsiėmimas

Žaidimas vaidmenimis

Grupinė diskusija

3-ia diena

 

 •  „Kaip vertinti kompetencijas ir įgūdžius“
 • Mokymai, paremti kompetencijomis
 • Darbinės kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi įdarbinimui
 • INforEX sertifikavimo metodologija, bandomųjų mokymų vadovas
 • Atvira diskusija. Klausimai, kurie kelia nerimą darbdaviams
 • Mokymų vertinimas
Užsiėmimas

Žaidimas vaidmenimis

Grupinė diskusija

4-ta diena

 

 • Darbo aprašymų rengimas
 • Mokymų vertinimas
 
5-ta diena

 

 

 • Kaip parengti reikalingų kompetencijų sąrašą
 • Sąrašas darbdaviams siekiant užtikrinti sėkmingą mokymo vertinimą
 • Išsami 5-ių dienų apžvalga ir atvira diskusija
 • Atvira diskusija: „Galimi iššūkiai, su kuriais gali susidurti mokymų vadovai“
 • Mokymų vertinimas
Seminaras