NAUJIENOS

Projektas INforEX prasidėjo!

Gruodžio 14-15 d.d. Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė vyko į Neapolį (Italija). Atstovė iš Lazzarelle organizacijos priėmė jas ir partnerius iš CASCAiD (JK), GINSO (Ispanija), Collegium Balticum (Lenkija). Dvi dienas vyko pirmasis susitikimas, kuriame buvo pristatytas projektas, finansavimo sąlygos ir biudžetas, dokumentų administravimo projekte taisyklės, aptartos artimiausios veiklos, planuoti kiti žingsniai.

Partneriai iš Kipro vaizdo konferencijos metu pristatė gaires poreikių analizei atlikti ir suorganizuoti fokus grupes kiekvienoje iš šešių partnerių šalių. Siekiama, kad projekto rezultatai būtų kuo tvaresni ir atitiktų tikslinių grupių – nekvalifikuotų įstatymo pažeidėjų ir darbdavių – poreikius.

Dvi dienos buvo tikrai produktyvios ir efektyvios. Kiti žingsniai – susitikti su suinteresuotomis šalimis (PRC, Probacijos Tarnybos, Darbo biržos atstovais, darbdaviais ir kt.) ir išsiaiškinti, kokių įgūdžių trūksta nekvalifikuotiems darbuotojams, kad jie galėtų sėkmingai įsitraukti / grįžti į darbo rinką. Tyrimas padės nukreipti projektą tinkama linkme ir patenkinti išreikštus poreikius.