Αρχική εκπαίδευση τελικών δικαιούχων

Αρχική εκπαίδευση τελικών δικαιούχων

“Καινοτόμοι τρόποι για συμπερίληψη μη καταρτισμένων πρώην παραβατών και πρώην φυλακισμένων στην αγορά εργασίας” (INforEX)

2016-1-LT01-KA204-023242.

Στάδιο 2
Πατήστε εδώ

Στάδιο 3

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
(υλοποίηση από τους Εταίρους του Έργου πριν την έναρξη της εκπαίδευσης στην εργασία)

 

Task

 

Resources

Στάδιο 1

●     Παρουσίαση προγράμματος

●     Συμπλήρωση αρχικών δεξιοτήτων

●     Αξιολόγηση για αναγνώριση κενών στις δεξιότητες και για ταίριασμα με εργοδότη

●     Παρουσίαση σημαντικών ατόμων

●     Γνωριμία με άλλους εκπαιδευόμενους

 Πατήστε εδώ

Στάδιο 2

Συνεδρία δεξιοτήτων ζωής

●     Βασικές δεξιότητες ζωής (χρηματοοικονομική διαχείριση, τράπεζες)

●     Αυτοεκτίμηση και κτίσιμο αυτοπεποίθησης

●     Εργασιακή κουλτούρα και αποτελεσματική επικοινωνία

Πατήστε εδώ

Στάδιο 3

Μάθημα δεξιοτήτων εργοδότησης

●     Πως να παρουσιάζετε τον εαυτό σας

●     Εργασία μαζί με άλλους σε ομάδα

●     Ανάληψη ευθυνών

●     Η πρώτη σας μέρα στη δουλειά

●     Εισαγωγή εγχειριδίου

Πατήστε εδώ

Στάδιο 4 (320 ώρες)

●    Συνάντηση εργοδότη, εκπαιδευτή από οργανισμό εταίρο  και τελικό δικαιούχο

●    Εισαγωγή στο πλαίσιο εκπαίδευσης (για υπενθύμιση)

●    Διορισμός επόπτη – υπευθύνου

●    Ξεκίνημα εργασίας βασισμένης στη συμφωνημένη περιγραφή εργασίας

●    Εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναντήσεις προόδου

●    Συμπλήρωση εγχειριδίου και αυτοαξιολόγησης

●   Τελική αξιολόγηση δεξιοτήτων και πιστοποίηση

Εγχειρίδιο Πιλοτικής Εκπαίδευσης για Εργοδότες εδώ