Διάσκεψη

POSTER-page-001

 

September 21

International Conference

Draugystės pr. 25, Šiauliai

Hotel “Šiauliai”

CONFERENCE AGENDA

 

8.30 – 9.30 Registration
9.30 – 9.40 Welcome by hosts

Asta Jaseliūnienė, the Director of VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Gintarė Černikienė, Project Manager of VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

 

9.40 – 10.00 Chrystalla Panayi

EUROSUCCESS CONSULTING, Cyprus

“Different methodologies and practices for assessing and recognising formal and informal skills, and the framework and process we suggest in the INforEX Project.”

 

10.00 – 10.20 Vilma Tubutienė

Šiauliai University, Lithuania

“The growing importance of social skills for successful integration in the labour market.”

 

10.20 – 10.40 Rebeca Lucas Miguel Del Corral

GINSO, Spain

“Social economy and entrepreneurship.“

 

10.40 – 11.00 Edita Čičelienė

Šiauliai City Municipality, the Department of Social Services, Lithuania

“Employment support programme for vulnerable society groups.”

 

11.00 – 11.20 Imma Carpiniello

Cooperativa Lazzarelle, Italy

“Social enterprises within prisons as an employment model for prisoners.“

 

11.20 – 11.40 Raimonda Monstvilaitė

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Lithuania

“Integration of socially excluded people into the labour market. ESF Project “I Can” (08.3.1-ESFA-K-413-01-0061)

 

11.40 – 12.00 Ella Bujok

CASCAID, UK

“Best practice from the UK: supporting ex-offenders back into the Labour Market.”

 

12.00 – 13.00 Coffee break

 

13.00 – 13.20 Agnė Raubaitė

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Lithuania

“Increasing 24-29 year old unskilled youth into the labour market through the implementation of an apprenticeship learning system.“

 

13.20 – 13.40 Monika Skrzetuska, Beata Mintus

Collegium Balticum, Poland

“Penitentiary and post penitentiary assistance in Poland as well as good practices in the area of re-socialisation of ex-prisoners and ex-offenders.“

 

13.40 – 14.00 Aurelija Jankienė

VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lithuania

“Innovative methods of the integration into the labour market used by VšĮ Socialinių inovacijų centras”.

 

14.00 Reflexion and closing the conference

Filling in the evaluation questionnaire

Certificates