ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Project Manager Gintarė Černikienė                             Διαχειριστής έργου Gintarė Černikienė

E-mail: g.cernikiene@zispb.lt               E-mail: g.cernikiene@zispb.lt