Νέα

C1 LEARNING EVENT-page-001


 

Εναρκτήρια συνάντηση έργου στη Νάπολη

Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου στη Νάπολη της Ιταλίας. Οι εκπρόσωποι από CASCAiD (ΗΒ), GINSO (Ισπανία), Lazzarelle (Ιταλία), Collegium Balticum (Πολωνία), ŽISPB (Λιθουανία) συναντήθηκαν για να μπορέσουν να ξεκινήσουν επίσημα το έργο, να συζητήσουν τις προσεχείς δραστηριότητες και να σχεδιάσουν τις επερχόμενες δραστηριότητες.

Οι συντονιστές του έργου κατέβαλαν ιδιαίτερη έμφαση στο να παρουσιάσουν το σύνολο του έργου, τις διάφορες αλλαγές και τα οικονομικά του, καθώς και διοικητικά θέματα. Επίσης, έχουν κατηγοριοποιηθεί και διανεμηθεί κάποιες εργασίες μεταξύ των εταίρων.

Οι εταίροι από την Κύπρο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, παρουσίασαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση των αναγκών και των ομάδων εστίασης, ώστε να υπάρχει μια σταθερή βάση για τη δημιουργία της κατάρτισης και υπόδειγμα πιστοποίησης.

Η συνάντηση είχε παραγωγικό και αποδοτικό αποτέλεσμα. Τα επόμενα βήματα – είναι να ανταποκριθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς (εκπροσώπους των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, εργοδότες, γραφεία ευρέσεως εργασίας, κλπ) και να προσδιοριστούν οι ελλιπείς δεξιότητες και προς ποια κατεύθυνση έργου πρέπει να στραφούν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανειδίκευτων πρώην κρατουμένων και ενδιαφερόμενων εργοδοτών.